Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Câu hỏi Luật sư vui lòng cho biết những trường hợp nào cần phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Trả lời Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc tới công ty chúng tôi, chúng tôi xin trả lời bạn như sau: Theo quy định tại Khoản 5 Điều 41 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai thì trong quá trình sử dụng đất, những trường hợp sau đây…