Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Lao động bảo hiểm xã hội

Pháp luật lao động về kỷ luật sa thải quy định như thế nào?

  • Array

Không giống như các hình thức xử lý kỷ luật khác, sa thải là hình thức xử lý ở mức cao nhất mà pháp luật cho phép người sử dụng lao động được quyền áp dụng đối với người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động. Người sử dụng lao động áp dụng hình thức xử lý kỷ luật lao động sa thải có tác động rất lớn đối với người lao động bởi nó lấy đi việc…

Luật sư tư vấn giải quyết các tranh chấp lao động

  • Array

Hiện nay tranh chấp lao động tại Việt Nam không ngừng tăng nhanh, tính chất vụ việc cũng như tính chất phức tạp ngày càng cao nhất là những tranh chấp lao động có yếu tố nước ngoài do xung đột tập quán, xung đột pháp luật, khác biệt văn hóa ngôn ngữ. Luật Trí Hùng tư vấn giải quyết các tranh chấp lao động phát sinh, cụ thể như luật sư tham gia tố tụng, tranh tụng tại tòa án…

Luật sư tư vấn hòa giải các tranh chấp lao động

  • Array

Quan hệ giữa người lao động và chủ doanh nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình hợp tác giữa 2 bên rất dễ xảy ra tranh chấp về quyền lợi và trách nhiệm trong đó những tranh chấp lao động có yếu tố nước ngoài đang tăng nhanh do xung đột tập quán , xung đột pháp luật, khác biệt văn hóa ngôn ngữ….

Dịch vụ tư vấn luật lao động cho cá nhân doanh nghiệp

  • Array

Những quy định pháp luật chung về lao động như hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm, chế độ tiền lương, thai sản … được bộ luật sửa đổi năm 2013. Để giúp doanh nghiệp và người lao động nắm rõ quyền và nghĩa vụ của 2 bên Luật Trí Hùng nhận tư vấn luật lao động cho cá nhân và doanh nghiệp cũng như các hợp đồng lao động có yếu tố nước ngoài. Dịch vụ tư vấn luật…