Trang chủ Lĩnh vực tư vấn Giấy phép hoạt động Tư vấn xin giấy phép bán buôn rượu nhanh tại Hà Nội

Tư vấn xin giấy phép bán buôn rượu nhanh tại Hà Nội

Bạn muốn mở công ty, đại lý phân phối rượu mà chưa có giấy phép bán buôn rượu vậy thủ tục xin giấy phép bán buôn rượu như thế nào? ở đâu cấp? Và thời gian bao lâu?

Hiện nay Sở Công Thương địa phương là cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (Giấy phép bán buôn rượu). Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu có giá trị từng thời kỳ 05 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, thương nhân muốn tiếp tục kinh doanh sản phẩm rượu phải có văn bản đề nghị cấp lại giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép để xem xét cấp lại theo quy định của Nghị định này. Mỗi thương nhân chỉ được cấp một loại giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu. Thương nhân được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

1. Trình tự thực hiện xin giấy phép bán buôn rượu:

Bước 1: Thương nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục c) dưới đây và nộp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ “một cửa” để nhận giấy biên nhận hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tổ tiếp nhận chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý thương mại giải quyết. Đi thẩm định thực tế và lập biên bản để làm cơ sở đề xuất lãnh đạo Sở giải quyết.

Bước 3: In giấy phép và trình lãnh đạo Sở duyệt cấp Giấy phép cho thương nhân.

Bước 4: Vào sổ và chuyển cho Tổ tiếp nhận viết biên lai thu lệ phí và trả lại cho Thương nhân.

2. Cách thức thực hiện xin giấy phép bán buôn rượu:

– Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tổ “một cửa” của Sở Công Thương

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

✔ Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu theo Phụ lục 6 (kèm theo Thông tư số 10/2008/TT-BCT);

✔ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;

✔ Phương án kinh doanh gồm các nội dung:

– Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các nhà cung cấp rượu (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận;

Xin giấy phép bán buôn rượu

Xin giấy phép bán buôn rượu

– Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin giấy phép bán buôn rượu; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của nhà cung cấp rượu sẽ mua, loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh) các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận;

– Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối;

– Bảng kê danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của cửa hàng bán rượu (nếu có), mã số thuế, bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh rượu (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh dự kiến;

– Hồ sơ về kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng), gồm:

+ Địa điểm và năng lực (sức chứa), của kho;

+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

+ Bảng kê thiết bị kiểm tra và chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong kho (để bảo đảm kho luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);

– Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo qui định của pháp luật;

✔ Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán buôn;

✔ Hồ sơ về địa điểm kinh doanh gồm:

– Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu:

– Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

– Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo qui định của pháp luật;

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Ghi chú: Tất cả các loại giấy tờ phải bỏ vào bì Hồ Sơ.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức: Các doanh nghiệp kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

8. Lệ phí:

Theo (Thông tư số 72/TT-LB ngày 8/11/1996 của Liên Bộ Tài Chính- Thương mại và Công văn số 5556/TC-TCT ngày 4/11/1999 của Bộ Tài Chính).

9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị xin Giấy phép bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu theo Phụ lục 6 Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương.

10. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

– Thương nhân là doanh nghiệp được thành lập theo qui định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu;

– Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng;

– Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo qui định của pháp luật;

– Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn khác), tổ chức hệ thống phân phối ổn định trên địa bàn.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

– Luật Thương mại 2005;

– Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

– Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu;

– Thông tư số 72/TT-LB ngày 8/11/1996 của Liên Bộ Tài Chính- Thương mại Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 2/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ và Công văn số 5556/TC-TCT ngày 4/11/1999 của Bộ Tài Chính.

– Công văn số 10966/BCT-TTTN ngày 14/11/2008 của Bộ Công Thương.

Thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu.

1. Trình tự thực hiện đổi cấp giấy phép bán buôn rượu:

Bước 1: Thương nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục c) dưới đây và nộp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ “ một cửa” để nhận giấy biên nhận hồ sơ theo quy định

Bước 2: Tổ tiếp nhận chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý thương mại giải quyết, tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở giải quyết.

Bước 3: In giấy phép và trình lãnh đạo Sở duyệt cấp Giấy phép cho thương nhân.

Bước 4: Vào sổ và chuyển cho Tổ tiếp nhận viết biên lại thu lệ phí và trả lại cho Thương nhân.

2. Cách thức thực hiện:

– Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tổ “một cửa” của Sở Công Thương

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

✔ Đơn đề nghị xin cấp Giấy phép bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu theo Phụ lục 6 (Kèm theo Thông tư số 10/2008/TT-BCT);

✔ Bản gốc Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu;

✔ Phương án kinh doanh gồm các nội dung:

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các nhà cung cấp rượu (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận;

– Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của nhà cung cấp rượu sẽ mua, loại rượu, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo nhà cung cấp rượu và theo địa bàn kinh doanh) các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận;

– Bảng kê danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của cửa hàng bán rượu (nếu có), mã số thuế, bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh rượu (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh dự kiến (nếu có sự thay đổi về khách hàng)

✔ Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán buôn;

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Ghi chú: Tất cả các loại giấy tờ phải bỏ vào bì Hồ Sơ.

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức: Các doanh nghiệp kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

8. Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh ban buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu theo Phụ lục 6 Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương.

9. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

✔ Thương nhân là doanh nghiệp được thành lập theo qui định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh mua, bán rượu;

✔ Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng;

✔ Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo qui định của pháp luật;

✔ Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn khác), tổ chức hệ thống phân phối ổn định trên địa bàn

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Thương mại 2005;

– Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

– Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu;

– Thông tư số 72/TT-LB ngày 8/11/1996 của Liên Bộ Tài Chính- Thương mại Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 2/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ và Công văn số 5556/TC-TCT ngày 4/11/1999 của Bộ Tài Chính.

– Công văn số 10966/BCT-TTTN ngày 14/11/2008 của Bộ Công Thương.

Ngoài ra luật Trí Hùng còn cung cấp thêm dịch vụ xin giấy phép bán lẻ rượu, xin giấy phép phòng cháy chữa cháy, xin giấy phép bán buôn bán lẻ thuốc lá. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006275

Liên hệ Luật Sư Trí Hùng Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0912060765