Trang chủ Dân hỏi - Luật sư trả lời Thủ tục cho tặng đất khi chưa có sổ đỏ?

Thủ tục cho tặng đất khi chưa có sổ đỏ?

Tác giả: thuy

Câu hỏi

Cha mẹ tôi (Cha tôi đã mất từ lâu) có ba người con. Hiện cha mẹ tôi có nhà, đất ở huyện Đống Đa, Hà Nội. Nay mẹ tôi đã già nên muốn chia cho chúng tôi nhưng đất chưa có sổ đỏ. Gia đình chúng tôi phải cần làm gì để thủ tục cho tặng được hợp pháp?

Trả lời

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến công ty chúng tôi. Về vấn đề của bạn chúng tôi xin đưa ra giải đáp như sau:

Trước hết gia đình bạn cần tiến hành làm các thủ tục để mẹ bạn được cấp sổ đỏ cho nhà đất cần cho tặng. Sau khi có sổ đỏ thì khi đó mẹ bạn sẽ có quyền quyết định chuyển nhượng, cho tặng quyền sử dụng của miếng đất đó theo ý của mẹ bạn.

Để làm sổ đỏ gia đình bạn cần các giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
  • Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu có);
  • Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có).

Do mẹ bạn đã già yếu vì vậy gia đình bạn nên làm hợp đồng ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thuận lợi trong quá trình nộp hồ sơ và làm các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về việc làm hợp đồng ủy quyền bạn có thể đến công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn chi tiết cho bạn

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 88 thì nơi nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện), trừ trường hợp quy định tại Điều 18 của Nghị định này. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản và xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp cần xác minh thêm thông tin về điều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý về nhà ở, công trình xây dựng, cơ quan quản lý nông nghiệp cấp huyện. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến, cơ quan quản lý về nhà ở, công trình xây dựng, cơ quan quản lý nông nghiệp có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

Văn phòng đăng ký nhà đất sẽ chuẩn bị hồ sơ kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (nơi chưa có bản đồ địa chính) để Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp ký Giấy chứng nhận.

Thời gian giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận: Tại khoản 1,2,3 Điều 12 Nghị định 88/2009/NĐ-CP quy định: “Thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ được quy định như sau: 
1. Không quá năm mươi (50) ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu.
2. Không quá ba mươi (30) ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có nhu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.
3. Không quá hai mươi (20) ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”.

Liên hệ Luật Sư Trí Hùng Liên hệ hỗ trợ qua Zalo
0912060765