Trang chủ Tin tức Hạ lãi suất cho vay giảm nghèo

Hạ lãi suất cho vay giảm nghèo

Chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo sẽ tiếp tục thực hiện, có sửa đổi theo hướng tích hợp các chính sách cho vay hiện nay thành chính sách cho vay tín dụng đối với người nghèo, xây dựng hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình.

Ông Dương Quyết Thắng – Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NH CSXH) khẳng định: “Chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo sẽ tiếp tục thực hiện, có sửa đổi theo hướng tích hợp các chính sách cho vay hiện nay thành chính sách cho vay tín dụng đối với người nghèo, xây dựng hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình. Đối với các huyện nghèo sẽ điều chỉnh hạ lãi suất, nâng mức cho vay đối với hộ nghèo và cận nghèo”.

Đến ngày 31.12.2012 dư nợ cho vay đối với hộ đồng bào DTTS đạt gần 23.000 tỷ đồng, chiếm 20% trong tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách của NH CSXH với trên 1,7 triệu khách hàng còn dư nợ, dự nợ bình quân đạt 13,5 triệu đồng. Nợ quá hạn chiếm tỷ lệ dưới 1%.

Từ đầu năm 2009 đến nay, NH CSXH đã tập trung ưu tiên vốn cho những huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 50% thuộc hai tỉnh. NH CSXH đã phối hợp cùng với các tổ chức chính trị – xã hội và chính quyền địa phương xây dựng được hơn 199.000 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nguồn vốn cho vay hộ đồng bào DTTS trong những năm qua chủ yếu đầu tư vào các đối tượng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi trâu, bò, xây dựng nhà ở, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, hỗ trợ kinh phí học tập… đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, làm chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn cho gần 8 triệu lượt hộ, giúp cho hộ DTTS tự tin và tăng dần vị thế trong xã hội, đồng thời từng bước quen dần với cơ chế thị trường.

Liên hệ Luật Sư Trí Hùng Liên hệ hỗ trợ qua Zalo
0912060765