Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Lao động bảo hiểm xã hội

18 điều người lao động nên biết

  • Array

Trong quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, dường như, người lao động luôn là kẻ yếu thế hơn, bởi vậy, Nhà nước đóng vai trò trung gian quản lý trật tự xã hội đã có những chính sách nhằm cân bằng lợi ích trong mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Người lao động – nhất là lao động phổ thông, lao động trình độ thấp thường bị…

VB hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH XÃ HỘI ——– Số: 864/LĐTBXH-LĐTL V/v hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013 Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Tây một thành viên (Địa chỉ: Nhà biệt thự số 1, số 9 đường Đặng Thai Mai, Quảng An, Hà Nội) Trả lời công…

Luật lao động sửa đổi năm 2007

Số: 84/2007/QH11 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG   QUỐC HỘI ——– Số: 84/2007/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2007  QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá I, kỳ họp thứ 11 (Từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 02 tháng 04 năm 2007) LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73…

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

QUỐC HỘI —— Luật số: 71/2006/QH 11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006   QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ họp thứ 9 (Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 năm 2006) LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt…