Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Đất đai

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  • Array

Khi mua bán nhà đất, sau khi bàn giao tiền người bán nhà đất phải chịu trách nhiệm làm thủ tục giao nhà đất và phải viết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người mua. Luật Trí Hùng tư vấn pháp luật về các thủ tục, hồ sơ công chứng sang tên quyền sử dụng đất và cung cấp miễn phí mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng…

Nghị định số: 105/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——– Số: 105/2009/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành…

Bảng giá đất Hà Nội năm 2014

QUỐC HỘI ——– Số: 63/2013/QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI   Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định…

Bảng giá nhà năm 2012

QUỐC HỘI ——–Số: 05/2012/QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND…