Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Văn bản Thông Tư Liên Tịch

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ TƯ PHÁP ——– Số: 08/2012/TTLT-BTC-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2012 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng Căn cứ Luật Công chứng số 82/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày…