Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Tư vấn quyền sở hữu công nghiệp

  • Array

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. Quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến vấn đề như: – Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy…