Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Giải quyết tranh chấp lối đi chung uy tín

  • Array

Tình trạng tranh chấp đất đai, tranh chấp thừa kế diễn ra phức tạp trong đó có những trường hợp là các vụ việc liên quan đến tranh chấp lối đi chung. Khi có tranh chấp về lối đi qua bất động sản liền kề trước hết các bên tranh chấp tiến hành tự hòa giải. “Bán anh em xa mua láng giềng gần” là câu nói được truyền miệng khá lâu đời để nói lên mối quan hệ bền chặt…