Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty là việc thay đổi người lãnh đạo, điều hành, đứng đầu công ty giữ các chức danh quan trọng như: Giám đốc/Tổng giám đốc/chủ tịch hội đồng quản trị…Công ty luật Trí Hùng  sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc hoàn thiện quy trình trên: 1.Trình tự thực hiện dịch vụ tư vấn đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật: – Tiếp nhận thông…

Thay đổi đăng ký kinh doanh nhanh

Trong quá trình hoạt động và phát triển Công ty sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề cần được thay đổi, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn hoạt động và phát triển của Công ty như: Tên công ty, địa chỉ công ty, trụ sở …  Những thay đổi này theo quy định của Pháp luật thì cần phải được thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Khi bạn có nhu cầu thay đổi đăng ký…