Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Chồng được nghỉ tối đa 14 ngày khi vợ sinh con từ 1/1/2016

  • Array

Theo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, sẽ có nhiều quy định mới về chế độ thai sản, Theo đó, tại Điều 34, Mục 2, Chương III quy định, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con sẽ được nghỉ thai sản từ 5 đến 14 ngày. Cụ thể, khi người vợ sinh thường thì người cha sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc. Nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32…