Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ uy tín

  • Array

Trong những năm qua nhu cầu tư vấn về pháp luật về Sở hữu trí tuệ của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tăng cao trong thời buổi toàn cầu hóa như hiện nay, và được xem như một tài sản quan trọng đóng góp cho sự thành công bền vững của mỗi doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức. Để đáp kịp thời nhu cầu của Khách hàng, Công ty luật Trí Hùng& Cộng sự cung cấp dịch vụ…

Li xăng nhãn hiệu

  • Array

Li-xăng là gì? Li-xăng nhãn hiệu (Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu) là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép một pháp nhân hoặc cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu của mình trên một vùng lãnh thổ nhất định trong một khoảng thời gian nhất định, trong đó nhãn hiệu được li-xăng phải thuộc quyền sử dụng của bên giao li xăng. Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá có hiệu lực theo…

Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ – Luật Trí Hùng

  • Array

Trong những năm qua nhu cầu tư vấn về pháp luật về Sở hữu trí tuệ của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tăng cao trong thời buổi toàn cầu hóa như hiện nay, và được xem như một tài sản quan trọng đóng góp cho sự thành công bền vững của mỗi doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức. Để đáp kịp thời nhu cầu của Khách hàng, Công ty luật Trí Hùng& Cộng sự cung cấp dịch vụ…