Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

18 điều người lao động nên biết

  • Array

Trong quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, dường như, người lao động luôn là kẻ yếu thế hơn, bởi vậy, Nhà nước đóng vai trò trung gian quản lý trật tự xã hội đã có những chính sách nhằm cân bằng lợi ích trong mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Người lao động – nhất là lao động phổ thông, lao động trình độ thấp thường bị…