Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Li xăng nhãn hiệu

  • Array

Li-xăng là gì? Li-xăng nhãn hiệu (Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu) là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép một pháp nhân hoặc cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu của mình trên một vùng lãnh thổ nhất định trong một khoảng thời gian nhất định, trong đó nhãn hiệu được li-xăng phải thuộc quyền sử dụng của bên giao li xăng. Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá có hiệu lực theo…