Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Thủ tục kết hôn

  • Array

Thủ tục kết hôn – Luật Hôn nhân và Gia đình ngày 09/6/2000; – Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; – Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch. – Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư…