Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Hồ sơ cần thiết khi thực hiện chuyển nhượng dự án

  • Array

Khi doanh nghiệp đầu tư 1 dự án nào đấy thì có 2 hướng để phát triển đó là: dự án đó phục vụ chính hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hoặc là doanh nghiệp đầu tư vào dự án với mục đích sẽ chuyển nhượng lại dự án đó khi việc chuyển nhượng đem lại lợi nhuận cao hơn là khi doanh nghiệp đó trực tiếp sử dụng dự án. Vì vậy nếu doanh nghiệp đầu…