Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Hạ lãi suất cho vay giảm nghèo

  • Array

Chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo sẽ tiếp tục thực hiện, có sửa đổi theo hướng tích hợp các chính sách cho vay hiện nay thành chính sách cho vay tín dụng đối với người nghèo, xây dựng hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình. Ông Dương Quyết Thắng – Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NH CSXH) khẳng định: “Chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo sẽ…