Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Hồ sơ thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp

  • Array

Luật Trí Hùng cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp bao gồm các nội dung thay đổi như sau: Thay đổi đăng ký kinh doanh do đổi tên của doanh nghiệp Thay đổi đăng ký kinh doanh do thay đổi người đại diện theo pháp luật Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh Thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến vốn điều lệ doanh nghiệp Thay đổi đăng ký kinh…

Thay đổi đăng ký kinh doanh nhanh

Trong quá trình hoạt động và phát triển Công ty sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề cần được thay đổi, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn hoạt động và phát triển của Công ty như: Tên công ty, địa chỉ công ty, trụ sở …  Những thay đổi này theo quy định của Pháp luật thì cần phải được thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Khi bạn có nhu cầu thay đổi đăng ký…