Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng vốn

  • Array

Hồ sơ công chứng hợp đồng chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp gồm có: I. Hồ sơ của doanh nghiệp có vốn góp: 1. Giấy đăng ký doanh nghiệp, con dấu và giấy đăng ký mẫu dấu; 2. Chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật; 3. Hợp đồng, nếu đã soạn sẵn. II. Hồ sơ bên chuyển nhượng: 1. Nếu bên chuyển nhượng là cá nhân: chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy chứng nhận…

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất

  • Array

Trong thời buổi hiện nay để đảm bảo tính xác thực các hợp đồng mua bán nhà đất cần được pháp luật quy định phải  công chứng để chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng giao dịch. Công ty Luật Trí Hùng & Cộng Sự thực hiện dich vụ Công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất, công chứng các hợp đồng giao dịch mua bán nhà đất đảm bảo tính xác thực tính hợp pháp…