Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng vốn

  • Array

Hồ sơ công chứng hợp đồng chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp gồm có: I. Hồ sơ của doanh nghiệp có vốn góp: 1. Giấy đăng ký doanh nghiệp, con dấu và giấy đăng ký mẫu dấu; 2. Chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật; 3. Hợp đồng, nếu đã soạn sẵn. II. Hồ sơ bên chuyển nhượng: 1. Nếu bên chuyển nhượng là cá nhân: chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy chứng nhận…