Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất?

  • Array

Các Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau: 1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường. 2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện…