Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng
Trang chủ » Lĩnh vực tư vấn » Tranh tụng dân sự » Luật sư riêng cho cá nhân

Luật sư riêng cho cá nhân

Luật sư riêng dành cho cá nhân

Luật sư riêng dành cho cá nhân

Luật sư riêng cho cá nhân tư vấn các vấn đề pháp lý mà cá nhân, hộ gia đình đang tham gia hoặc dự kiến tham gia giao dịch, ký kết hợp đồng, phân chia tài sản thừa kế, bảo vệ quyền lợi thân thân chủ

Thẻ:

2 Comments

  1. Nếu bị tiếp tục chặn đường bạn gọi điện yêu cầu chính quyền, công an xã/phường đến để giải quyết hành vi vi phạm pháp luật của ông Hưng. Bạn có thể làm thủ tục khởi kiện tra tòa để giải quyết tranh chấp về lối đi chung. Nếu cần tư vấn chi tiết, cụ thể về việc khởi kiện, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hướng dẫn miễn phí.

  2. Phạm trường giang

    Muốn được nói chiện với luật sư

Leave a Comment