Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng

Sáng chế, giải pháp hữu ích

Đăng ký độc quyền sáng chế – Giải pháp hữu ích

  • Array

Độc quyền sáng chế là phát minh mới có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp mang ý nghĩa quan trọng. Đăng ký độc quyền sáng chế ở đâu? có lẽ là một trong những câu hỏi quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp hay cá nhân nào nghĩ đến khi có nhu cầu bảo hộ độc quyền các sáng chế/phát minh do mình tạo nên. Vậy Sáng chế là gì? Bằng độc quyền sáng…

Đăng ký bản quyền sản phẩm

  • Array

 Luật Trí Hùng được thành lập với mục tiêu phấn đấu trở thành công ty tư vấn luật tốt nhất cho tất cả các khách hàng là doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu, chúng tôi cung cấp các dịch vụ đăng ký bản quyền sản phẩm. Mỗi sản phẩm khi được sản xuất ra cần phải được đăng ký bảo hộ độc quyền sản phẩm. Tại sao lại phải làm điều này? Vì sản phẩm là quá trình…