Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Đóng
Trang chủ » Dân hỏi - Luật sư trả lời » Có những biện pháp xử lý hành chính nào?

Có những biện pháp xử lý hành chính nào?

xu-phat-hanh-chinhCó những biện pháp xử lý hành chính nào?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, biện pháp xử lý hành chính là biện pháp được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm.

Các biện pháp xử lý hành chính bao gồm:

✪ Giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

✪ Đưa vào trường giáo dưỡng;

✪ Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;

✪ Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Leave a Comment